cho đồ thị (c): y=(x+2)/(x-1) tiếp tuyến với đồ thị (c) tại một điểm bất kì thuộc (c) luôn tạo với hai đường tiệm cận của (c)

cho đồ thị (c): y=(x+2)/(x-1) tiếp tuyến với đồ thị (c) tại một điểm bất kì thuộc (c) luôn tạo với hai đường tiệm cận của (c) một tam giác có diện tích không đổi. tính diện tích đó

1 bình luận về “cho đồ thị (c): y=(x+2)/(x-1) tiếp tuyến với đồ thị (c) tại một điểm bất kì thuộc (c) luôn tạo với hai đường tiệm cận của (c)”

Viết một bình luận