Trong mặt phẳng Oxy,cho 3 điểm I(-2,-1),M(1,5) và M'(-1,1).Phép vị tự tâm I tỉ số k biến điểm M thành M’.Tìm tỉ số k. <

Trong mặt phẳng Oxy,cho 3 điểm I(-2,-1),M(1,5) và M'(-1,1).Phép vị tự tâm I tỉ số k biến điểm M thành M’.Tìm tỉ số k.

A.1/3

B.3

C.-3/2

D.-2/3

2 bình luận về “Trong mặt phẳng Oxy,cho 3 điểm I(-2,-1),M(1,5) và M'(-1,1).Phép vị tự tâm I tỉ số k biến điểm M thành M’.Tìm tỉ số k. <”

 1. Giải đáp:
   A, 1/3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\rm \vec{IM}= (1-(-2);5-(-1))=(3;6)$
   $\rm \vec{IM’}= (-1-(-2);1-(-1))=(1;2)$
  Ta có :
  $\rm V_{(I,k)}(M)->M’$
  =>\vec{IM’}=k\vec{IM}
  <=>$\left \{ {{1=k.3} \atop {2=k.6}} \right.$ =>k=1/3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới