Cho hàm số y = x^4 + 2x² có đồ thị hàm số (C) phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( C) tại M (1;3) là.

Cho hàm số y = x^4 + 2x² có đồ thị hàm số (C) phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( C) tại M (1;3) là. A. Y = 8x – 5. B. Y = 8x + 5. C. Y = -8x + 12. D y = -8x + 7. Giúp tôi với chi tiết nhé tôi còn gấp cảm ơn các bạnViết một bình luận

Câu hỏi mới