Trong không gian Oxyz,cho điểm D(1;(-1);0) ,E((-1);3;2) , vectơ n (1;3(-1) a) Viết phương trình tổng quát của mặt

Trong không gian Oxyz,cho điểm D(1;(-1);0) ,E((-1);3;2) , vectơ n (1;3(-1)

a) Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) đi qua D và nhận vectơ n làm vectơ pháp tuyến

b) Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng DE

1 bình luận về “Trong không gian Oxyz,cho điểm D(1;(-1);0) ,E((-1);3;2) , vectơ n (1;3(-1) a) Viết phương trình tổng quát của mặt”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới