Trong không gian Oxyz,cho điểm M=(2;(-3);0) và mặt phẳng (D):x-2y+5z-4=0 a) Viết phương trình mặt phẳng (D) đi qua M

Trong không gian Oxyz,cho điểm M=(2;(-3);0) và mặt phẳng (D):x-2y+5z-4=0

a) Viết phương trình mặt phẳng (D) đi qua M và song song với mặt phẳng (D)

b) Tính khoảng cách từ điểm E đến mặt phẳng (D)

1 bình luận về “Trong không gian Oxyz,cho điểm M=(2;(-3);0) và mặt phẳng (D):x-2y+5z-4=0 a) Viết phương trình mặt phẳng (D) đi qua M”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới