giải giúp mình bài này với tìm số có 2 chữ số giống nhau mà chữ sỗ đó là số chẵn liền trước của số tròn chục liền trước 20

giải giúp mình bài này với
tìm số có 2 chữ số giống nhau mà chữ sỗ đó là số chẵn liền trước của số tròn chục liền trước 20

2 bình luận về “giải giúp mình bài này với tìm số có 2 chữ số giống nhau mà chữ sỗ đó là số chẵn liền trước của số tròn chục liền trước 20”

 1. Là số 11
  Vì liền trước 20 mà có hai chữ số là:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
  Nhưng có số 11 là hai chữ số giống nhau nên số đó là số 11
               #H.Kim<3
                             hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới