tìm 2 số có tích bằng 12 và số lớn gấp 3 lần số lẽ

tìm 2 số có tích bằng 12 và số lớn gấp 3 lần số lẽViết một bình luận

Câu hỏi mới