An nghĩ ra một số có 3 chữ số . biết số hàng chục bằng số liền trước của số lớn nhất có 1 chữ số . chữ số hàng chục gấp đôi c

An nghĩ ra một số có 3 chữ số . biết số hàng chục bằng số liền trước của số lớn nhất có 1 chữ số . chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị. chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng đơn vị là 2 . vậy số an nghĩ là số nào ? giải thích cách tìm

2 bình luận về “An nghĩ ra một số có 3 chữ số . biết số hàng chục bằng số liền trước của số lớn nhất có 1 chữ số . chữ số hàng chục gấp đôi c”

 1. Giải đáp:
  An đã nghĩ ra số 684.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ⇒ Chữ số hàng chục bằng số liền trước của số lớn nhất có 1 chữ số
  – Số liền trước của số lớn nhất có 1 chữ số là 8.
  – Vậy số hàng chục là 8.
  ⇒ Chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị vậy chữ số hàng đơn vị là :
      8 : 2 = 4
  ⇒ Chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng đơn vị là 2 vậy chữ số hàng trăm là :
      4 + 2 = 6
  An đã nghĩ ra số là : 6 trăm + 8 chục + 4 đợn vị = 600 + 80 + 4 = 684
  Vậy số An nghĩ ra là 684 .

  Trả lời
 2. Giải đáp:684
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Số liền trước của số liền trước có một chữ số là số 8. Vậy chữ số hàng chục là 8.
  – Chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị. Vậy chữ số hàng đơn vị là: 8:2=4.  
  – Chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Vậy chữ số hàng trăm là: 4+2=6.
    Vậy số An nghĩ ra là số 684
   

  Trả lời

Viết một bình luận