Bài 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 35m, chiều dài hơn chiều rộng 15m. Người ta muốn rào xung quanh mảnh đất đó

Bài 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 35m, chiều dài hơn chiều rộng 15m.
Người ta muốn rào xung quanh mảnh đất đó và để cửa ra vào rộng 3m. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới