biết bán kính om = 25cm . tính chu vi và diện tích hình vuông abcd

biết bán kính om = 25cm . tính chu vi và diện tích hình vuông abcdViết một bình luận

Câu hỏi mới