Gia đình Hà có 4 người , bình quân mỗi gười thu nhập được 150 000 đồng một ngày . Nếu gia đình bạn Hà có thêm 2 người nữa mà

Gia đình Hà có 4 người , bình quân mỗi gười thu nhập được 150 000 đồng một ngày . Nếu gia đình bạn Hà có thêm 2 người nữa mà tổng thu nhập không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu tiền một ngày ?

2 bình luận về “Gia đình Hà có 4 người , bình quân mỗi gười thu nhập được 150 000 đồng một ngày . Nếu gia đình bạn Hà có thêm 2 người nữa mà”

 1. Giải đáp:Tổng thu nhập của gia đình Hà trước khi có thêm 2 người là:
  4 người x 150,000 đồng/người/ngày = 600,000 đồng/ngày
  Nếu gia đình Hà có thêm 2 người nữa mà tổng thu nhập không thay đổi, tổng thu nhập sẽ phải chia đều cho 6 người, ta có:
  Tổng thu nhập sau khi có thêm 2 người = 600,000 đồng/ngày
  Mỗi người thu nhập trung bình sau khi có thêm 2 người là:
  600,000 đồng/ngày ÷ 6 người = 100,000 đồng/ngày
  Vậy, bình quân mỗi người thu nhập được 100,000 đồng một ngày sau khi gia đình Hà có thêm 2 người. 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng thu nhập của gia đình Hà khi chưa thêm là :
        150000 xx 4 = 600000 (đồng)
  Số người trong gia đình Hà khi thêm là :
          4 + 2 = 6 (người)
  Bình quân thu nhập mỗi người là :
          600000 : 6 = 100000 (đồng)
                     Đáp số : 100000 đồng
  color{Skyblue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}
   

  Trả lời

Viết một bình luận