Lớp 3A có 35 học sinh . Trong phòng học chỉ có loại bàn 4 chỗ ngồi. Hỏi lớp 3A cần ít nhất bao nhiêu bàn học sinh như thế

Lớp 3A có 35 học sinh . Trong phòng học chỉ có loại bàn 4 chỗ ngồi. Hỏi lớp 3A cần ít nhất bao nhiêu bàn học sinh như thế

2 bình luận về “Lớp 3A có 35 học sinh . Trong phòng học chỉ có loại bàn 4 chỗ ngồi. Hỏi lớp 3A cần ít nhất bao nhiêu bàn học sinh như thế”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới