một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật có chu vi bằng 56cm, chiều dài bằng 20cm.Tính chu vi

một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật có chu vi bằng 56cm, chiều dài bằng 20cm.Tính chu vi hình vuông

2 bình luận về “một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật có chu vi bằng 56cm, chiều dài bằng 20cm.Tính chu vi”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:                Giải 
         Nửa chu vi hình chữ nhật là 
                56:2= 28 cm
         Chiều rộng hình chữ nhật là 
              28-20= 8 cm
          Vậy cạnh hình vuông là 8 vì cạnh hình vuông bằng hình chữ nhật 
          Chu vi hình vuông là
               8×4= 32 cm
                      đ/s 32 cm
      

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
  56 : 2 = 28(cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  28 – 20 = 8(cm)
  Chi vi hình vuông là:
  4 xx 8 = 32(cm)
  Đáp số: 32 cm

  Trả lời

Viết một bình luận