Năm nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con, biết tuổi của bố trong năm nay hay 3 năm nữa đều là số tự nhiên nằm giữa 40 và 50. Vậy 3

Năm nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con, biết tuổi của bố trong năm nay hay 3 năm nữa đều là số tự nhiên nằm giữa 40 và 50. Vậy 3 năm trước tuổi bố gấp mấy lần tuổi con?Viết một bình luận

Câu hỏi mới