? : 6 + 75= 117 giúp mik với ạ

? : 6 + 75= 117

giúp mik với ạ

2 bình luận về “? : 6 + 75= 117 giúp mik với ạ”

 1. Giải đáp: 252
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là: x.
  – Theo đề ra, ta có:
  x:6+75=117
  x:6=117-75
  x:6=42
  x=42xx6
  x=252
  Vậy số cần tìm là: 252.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới