Làm số 1800, 2400, 3500, 5100, 6300 đến hàng nghìn ta được số ?

Làm số 1800, 2400, 3500, 5100, 6300 đến hàng nghìn ta được số ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới