Làm tròn số 34000, 48000, 65000, 81000, đến hàng chục nghìn ta được số?

Làm tròn số 34000, 48000, 65000, 81000, đến hàng chục nghìn ta được số?Viết một bình luận

Câu hỏi mới