Một phép chia có số bị chia bằng 267, thương bằng 8 và số dư bằng 3 . Số chia của phép chia đó là

Một phép chia có số bị chia bằng 267, thương bằng 8 và số dư bằng 3 . Số chia của phép chia đó là

2 bình luận về “Một phép chia có số bị chia bằng 267, thương bằng 8 và số dư bằng 3 . Số chia của phép chia đó là”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số chia là x.
  Ta có :
  267:x=8( dư 3)
  x=267:8+3
  x=36,375
  Vậy số chia là 36,375

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới