Một tấm ván hình chữ nhật có chiều dài là 120cm chiều rộng 6cm người ta cắt ra hai tấm ván nhỏ bằng nhau hình chữ nhật mỗi

Một tấm ván hình chữ nhật có chiều dài là 120cm chiều rộng 6cm người ta cắt ra hai tấm ván nhỏ bằng nhau hình chữ nhật mỗi tấm có chiều dài là 15 cm chiều rộng 4 cm hỏi tấm ván còn lại bao nhiêu cm

2 bình luận về “Một tấm ván hình chữ nhật có chiều dài là 120cm chiều rộng 6cm người ta cắt ra hai tấm ván nhỏ bằng nhau hình chữ nhật mỗi”

 1. Giải đáp: 666 cm2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   diện tích mảnh đã cắt là:
          15 x 4 = 60 ( cm2 )
  diện tích tấm vá lúc đầu là:
            120 x 6 = 720 ( cm2 )
  tấm ván còn lại số xăng-ti-mét là:
             720 – 60 = 666 ( cm2 )
                        Đ/S : 666 cm2
  cho mình câu trả lời hay nhất nha =))))

  Trả lời
 2. Diện tích tấm đó ban đầu là:
  120 × 6 = 720 ( cm² )
  Diện tích 2 tấm đã cắt là:
  15 × 4 × 2 = 120 ( cm² )
  Tấm ván còn lại số cm² là:
  720 – 120 = 600 ( cm² )
  Đáp số: 600 cm²
  @thongphungquoc

  Trả lời

Viết một bình luận