Một viên gạch hình vuông có cạnh 60cm . Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 5 viên gạch như thế:

Một viên gạch hình vuông có cạnh 60cm . Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 5 viên gạch như thế:Viết một bình luận

Câu hỏi mới