Tích của số bé nhất có ba chữ số khác nhau với 4 A.400 B.402 C.408 D.444

Tích của số bé nhất có ba chữ số khác nhau với 4

A.400 B.402 C.408 D.444

2 bình luận về “Tích của số bé nhất có ba chữ số khác nhau với 4 A.400 B.402 C.408 D.444”

 1. Giải đáp: C.408
                                                            Bài giải
  Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102
  Tích của hai số là:
  102 x 4 = 408
         Đáp số:408 
  mong bạn cho hay nhất ak
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:+ Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:102
  Vậy tích của số bé nhất có ba chữ số khác nhau với 4 là:
  102xx4=408
  Đáp số:408
  =>C

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới