Tìm số bị chia trong phép chia cho 8 biết thương là 1 và số dư là số dư bé nhất có thể có được

Tìm số bị chia trong phép chia cho 8 biết thương là 1 và số dư là số dư bé nhất có thể có được

2 bình luận về “Tìm số bị chia trong phép chia cho 8 biết thương là 1 và số dư là số dư bé nhất có thể có được”

 1. $\text{số dư bé nhất là 0}$
  $\text{ Số bị chia của phép chia đó là:}$
  $\text{1 × 8 + 0 = 8$
  $\text{Đáp số: Số bị chia: 8}$
               $\text{Số dư bé nhất: 0}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới