Sau khi bán một số vịt nhà hà con lại 1550con số vịt đã bán nhiều hơn so vịt còn lại là 1280 con hỏi lúc đầu nhà hà có bao nh

Sau khi bán một số vịt nhà hà con lại 1550con số vịt đã bán nhiều hơn so vịt còn lại là 1280 con hỏi lúc đầu nhà hà có bao nhiêu conViết một bình luận

Câu hỏi mới