tìm x biết: x:600=10 x+600=1600

tìm x biết:
x:600=10
x+600=1600

2 bình luận về “tìm x biết: x:600=10 x+600=1600”

 1. 1)
  x:600=10
  x       =10 xx 600
  x      =6 000
  Vậy, x=6 000
  _______________________________
  2)
  x+600=1 600
  x        =1 600- 600
  x        =1 000
  Vậy, x=1 000
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới