tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 8 rồi cộng với 39 thì được số bé nhất có ba chữ số giống nhau.tìm số đó

tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 8 rồi cộng với 39 thì được số bé nhất có ba chữ số giống nhau.tìm số đó

2 bình luận về “tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 8 rồi cộng với 39 thì được số bé nhất có ba chữ số giống nhau.tìm số đó”

 1. tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 8 rồi cộng với 39 thì được số bé nhất có ba chữ số giống nhau.tìm số đó
  Giải đáp:
   Số phải tìm là 9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bé nhất có 3 chữ số giống nhau là:111
  => Gọi số phải tìm là x
  Ta có: X×8+39=111
  X×8=111-39=72
  X= 72÷8=9
  Vậy số phải tìm là 9

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới