Tổng 2 số là 100.Biết số lớn trừ đi số bé được 10.Hỏi số lón là bao nhiêu

Tổng 2 số là 100.Biết số lớn trừ đi số bé được 10.Hỏi số lón là bao nhiêu

2 bình luận về “Tổng 2 số là 100.Biết số lớn trừ đi số bé được 10.Hỏi số lón là bao nhiêu”

  1. Số lớn trừ đi số bé được $10^{}$ $\Longrightarrow$ Hiệu của hai số là 10
    Số lớn là:
    $( 100 + 10 ) : 2 = 55^{}$
    Đáp số: $55^{}$ 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới