5 năm trước cha hơn con 32 tuổi , tổng số tuổi của hai cha con khi đó là 44 tuổi . Tính tuổi hiện nay của mỗi người

5 năm trước cha hơn con 32 tuổi , tổng số tuổi của hai cha con khi đó là 44 tuổi . Tính tuổi hiện nay của mỗi người

2 bình luận về “5 năm trước cha hơn con 32 tuổi , tổng số tuổi của hai cha con khi đó là 44 tuổi . Tính tuổi hiện nay của mỗi người”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tuổi con 5 năm trước là:
  (44-32):2=6 (tuổi)
  Tuổi con hiện nay là:
  6+5=11 (tuổi)
  Mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi 2 cha con không đổi
  Tuổi cha hiện nay là:
  11+32=43 (tuổi)
               Đáp số: Con: 11 tuổi
                             Cha: 43 tuổi.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới