500:18-140:18 không tính phân số

500:18-140:18 không tính phân số

2 bình luận về “500:18-140:18 không tính phân số”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới