Bài 4: Một mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy bằng 50m chiều cao bằng 40m. Trên mảnh vườn đó người ta trồng các cây bưởi.

Bài 4: Một mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy bằng 50m chiều cao bằng 40m. Trên mảnh vườn đó người ta trồng các cây bưởi. Cứ 4m2, trồng 1 cây bưởi. Hỏi cả mảnh vườn đó trồng được bao nhiêu cây bưởi?

2 bình luận về “Bài 4: Một mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy bằng 50m chiều cao bằng 40m. Trên mảnh vườn đó người ta trồng các cây bưởi.”

 1. @ Oq
                                          ~~~ Bạn tham khảo ~~~
  Tổng diện tích của mảnh vườn đó có tất cả là :
        50 x 40 = 2000 ( m^2 )
  Tổng số cây bưởi cả mảnh vườn đó trồng được tất cả là :
         2000 : 4 x 1 = 500 ( cây bưởi )
                      Đáp số : …
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. Giải
  Diện tích mảnh vườn hình bình hành là :
  50 xx 40 = 2000 (m^2)
  Cả mảnh vườn đó trồng được số bưởi là :
  2000 : 4 xx 1 = 500 (cây) 
  Đáp số : 500 cây bưởi
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới