Có 12 can nước mắm và 14 can dấm chứa tất cả 468 lít.Biết rằng mỗi can đều chứa 1 lượng như nhau .Hỏi có bao nhiêu lít nước m

Có 12 can nước mắm và 14 can dấm chứa tất cả 468 lít.Biết rằng mỗi can đều chứa 1 lượng như nhau .Hỏi có bao nhiêu lít nước mắm , bao nhiêu lít nước dấm

2 bình luận về “Có 12 can nước mắm và 14 can dấm chứa tất cả 468 lít.Biết rằng mỗi can đều chứa 1 lượng như nhau .Hỏi có bao nhiêu lít nước m”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có tất cả số can nước mắm và dấm là:
  12+14=26(can)
  Mỗi can chưa số lít là:
  468 : 26 = 18(lít)
  Có tất cả số lít nước mắm là:
  18xx12=216(lít)
  Có tất cả số lít nước dấm là:
  18xx14=252(lít)
  Đáp số: Có 216 lít nước mắm và 252 lít nước dấm

  Trả lời
 2. Tổng của 2 loại dấm và nước mắm là :
     12+14=26(l)
  Mỗi can có số lít là :
     468:26=18(l)
  Số lít nước mắm là :
     18xx12=216(l)
  Số lít nước dấm là :
    18xx14=252(l)
     Đáp số : 216 lít nước mắm
                  252 lít nước dấm
  @~dan~
   

  Trả lời

Viết một bình luận