hai xe hàng hóa cho tổng cộng 948.6 kg.biết rằng nếu chuyển 23,8 số hàng hóa ở xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai cho

hai xe hàng hóa cho tổng cộng 948.6 kg.biết rằng nếu chuyển 23,8 số hàng hóa ở xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai cho gấp 3 lần xe thứ nhất.hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg hàng hóa?

2 bình luận về “hai xe hàng hóa cho tổng cộng 948.6 kg.biết rằng nếu chuyển 23,8 số hàng hóa ở xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai cho”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng số phần bằng nhau là :
      $\text{3 + 1 = 4 ( phần )}$
    Số hàng hóa sau khi chuyển của xe 1 là :
        $\text{948,6 : 4 x 1 = 237,15 ( kg )}$
    Số hàng hóa của xe 1 ban đầu là :
        $\text{237,15 + 23,8 = 260,95 ( kg )}$
    Số hàng hóa của xe 2 ban đầu là :
      $\text{948,6 – 260,95 = 687,65 ( kg )}$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết
  Tổng số phần bằng nhau là :
        3 + 1 = 4 ( phần )
  Số hàng sau khi chuyển của xe 1 là :
      948,6 : 4 × 1 = 237,15 ( kg )
  Số hàng của xe 1 lúc đầu là :
  237,15 + 23,8 = 260,95 ( kg )
  Số hàng của xe 2 lúc đầu là :
  948,6 – 260,95 = 687,65 ( kg )
                            Đáp số : Xe 1   260,96
                                          Xe 2   687,65
  Chúc bạn học tốt
  color{red}{@quydao212}
   

  Trả lời

Viết một bình luận