Hai người thợ cùng làm chung 1 công việc thì sau 12 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm 7 giờ và người thứ hai làm 4 giờ thì

Hai người thợ cùng làm chung 1 công việc thì sau 12 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm
7 giờ và người thứ hai làm 4 giờ thì được một nửa công việc. Hỏi người thứ hai làm công việc đó
một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc ?

1 bình luận về “Hai người thợ cùng làm chung 1 công việc thì sau 12 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm 7 giờ và người thứ hai làm 4 giờ thì”

 1. Giải đáp:
  Mỗi giờ 2 người làm chung thì được 1:7=1/7 phần công việc
  Mỗi giờ người thứ nhất làm một mình thì được 1:12=1/12 phần công việc
  Mỗi giờ người thứ hai làm được 1/7-1/12=5/84 phần công việc
  Vậy người thứ 2 hoàn thành công việc số trong 1:5/84=84/5=16,8 giờ
  Đáp số 16,8 giờ
  1 ctlhn
  1 cảm ơn
   1 5sao
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới