Lan mang tờ 200000 đồng đi chợ mua bánh và sữa. Lan mua bánh hết 2/5 số tiền đó.Cô bán hàng trả lại Lan 50000 đồng.Cô bán hàn

Lan mang tờ 200000 đồng đi chợ mua bánh và sữa. Lan mua bánh hết 2/5 số tiền đó.Cô bán hàng trả lại Lan 50000 đồng.Cô bán hàng trả lại tiền như vậy có đúng không?Hãy giải thích vì sao?

2 bình luận về “Lan mang tờ 200000 đồng đi chợ mua bánh và sữa. Lan mua bánh hết 2/5 số tiền đó.Cô bán hàng trả lại Lan 50000 đồng.Cô bán hàn”

 1.                giải
   Lan mua bánh và sữa hết số tiền là:
             200 000 ÷ 5 × 2 = 80 000 ( đồng )
   cô bán hàng trả như vậy không đúng vì Lan mua hết 80 000 đồng mà Lan có 200 000 đồng
   thì cô bán hàng phải trả cho Lan 200 000 – 80 000 = 120 000 đồng mà cô bán hàng chỉ trả 50 000 đồng nên không đúng
            chúc bạn học tốt 🙂
   

  Trả lời
 2. Số tiền còn lại chiếm số phần là :
  $\text{ 1 – $\dfrac{2}{5}$ = $\dfrac{3}{5}$ ( số tiền )}$
  Số tiền cô bán hàng phải trả lại Lan là :
  $\text{ 200 000 x $\dfrac{3}{5}$ = 120 000 ( đồng )}$
  $\Rightarrow$ Cô bán hàng trả tiền sai vì $50 000 $ đồng < $120 000 $ đồng 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới