Năm nay số tuổi của ông và cháu lf 80 tuổi. Cách đây 4 năm tuổi ông gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi năm nay ông bn tuổi, cháu bn tuổ

Năm nay số tuổi của ông và cháu lf 80 tuổi. Cách đây 4 năm tuổi ông gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi năm nay ông bn tuổi, cháu bn tuổi?

2 bình luận về “Năm nay số tuổi của ông và cháu lf 80 tuổi. Cách đây 4 năm tuổi ông gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi năm nay ông bn tuổi, cháu bn tuổ”

 1. 4 năm trước số tuổi của ông và cháu là :
            80-4-4=72(tuổi)
  4 năm trước tuổi của cháu là :
          72:(8+1)=8(tuổi)
  Hiện nay tuổi của cháu là :
           8+4=12(tuổi)
  4 năm trước tuổi của ông là :
          8.8=64(tuổi)
  Hiện nay tuổi của ông là :
        64+4=68(tuổi)
       Đáp số : cháu 12 tuổi
                    Ông 68 tuổi
  @~dan~

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Tổng số tuổi của ông và cháu cách đây 4 năm là :
  80 – 4xx2=72( tuổi )
  Coi tuổi cháu cách đây 4 năm là 1 phần, tuổi ông là 8 phần như thế.
  Tổng số phần bằng nhau là :
  1+8=9( phần )
  Tuổi của ông cách đây 4 năm là :
  72:9xx8=64( tuổi )
  Tuổi của ông hiện nay là :
  64+4=68( tuổi )
  Tuổi của cháu hiện nay là :
  80-68=12( tuổi )
  Đáp số : Ông :68 tuổi
                Cháu :12 tuổi.
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận