Người ta xếp những gói kẹo vào 51 hộp,mỗi hộp chứa 65 gói.Hỏi nếu mỗi hộp chứa 85 gói kẹo thì cần bao nhiêu hộp để xếp vừa hế

Người ta xếp những gói kẹo vào 51 hộp,mỗi hộp chứa 65 gói.Hỏi nếu mỗi hộp chứa 85 gói kẹo thì cần bao nhiêu hộp để xếp vừa hết số kẹo đó?

2 bình luận về “Người ta xếp những gói kẹo vào 51 hộp,mỗi hộp chứa 65 gói.Hỏi nếu mỗi hộp chứa 85 gói kẹo thì cần bao nhiêu hộp để xếp vừa hế”

 1. Giải
  Với 51 hộp , mỗi hộp chứa 65 gói kẹo thì có tất cả số kẹo là :
  51 xx 65 = 3315 (gói kẹo) 
  Nếu mỗi hộp chứa 85 gói kẹo thì cần số hộp là :
  3315 : 85 = 39 (hộp)
  Đáp số : 39 hộp
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số gói kẹo 51 hộp kẹo chứa là:
  51 $\times$ 65 = 3315 (gói)
  Nếu mỗi hộp chứa 85 gói kẹo thì cần số gói kẹo là:
  3315 : 85 = 39 (gói)
  Đáp số: 39 gói kẹo
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới