Bài 4: Có hai cửa hàng đều nhập về 5250 kg gạo. Trung bình mỗi ngày, của hàng thứ nhất bán được 250 kg gạo, của hàng thứ h

Bài 4: Có hai cửa hàng đều nhập về 5250 kg gạo. Trung bình mỗi ngày, của hàng thứ nhất bán được 250 kg gạo, của hàng thứ hai bán được 210 kg gạo. Hỏi cửa hàng nào bán hết số gạo sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

1 bình luận về “Bài 4: Có hai cửa hàng đều nhập về 5250 kg gạo. Trung bình mỗi ngày, của hàng thứ nhất bán được 250 kg gạo, của hàng thứ h”

 1. Cửa hàng một bán trong số ngày là :
  5250 : 250 =21 ngày
  Cửa hàng hai bán trong số ngày là :
  5250 : 210 = 25 ngày
  Cửa hàng thứ nhất xong trước và xong trước số ngày là:
  25 – 21 = 4 ngày
  Đ/s ..
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới