Cho các số 10,11,12,13 viết các phân số. a. Bé hơn 1 b. Lớn hơn 1

Cho các số 10,11,12,13 viết các phân số.

a. Bé hơn 1

b. Lớn hơn 1

2 bình luận về “Cho các số 10,11,12,13 viết các phân số. a. Bé hơn 1 b. Lớn hơn 1”

 1. Cho các số 10 ,11 ,12 ,13 viết các phân số :
  a) Bé hơn 1 : 10/13 , 11/12 , 12/13 , 11/13
  b) Lớn hơn 1: 13/10 , 12/11 , 13/12 , 11/10 , 12/10
  Vì : Phân số nào có mẫu số lớn hơn tử số thì bé hơn 1
  Phân số nào có mẫu số bé hơn tử số thì lớn hơn 1

  Trả lời
 2. Giải đáp:các phân số
  a. Bé hơn 1:10/11; 11/12; 12/13; 10/12; 10/13; 11/13
  b. Lớn hơn 1:11/10; 12/10; 12/11; 13/10; 13/11; 13/12
  Giải thích:
  Vì các phân số nào có tử số > mẫu số thì lớn hơn 1 và ngược lại.
  Cho mình ctlhn nhé.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới