Khối lớp 4 có nhiều học sinh hơn khối lớp 5 có 60 học sinh số học sinh khối lớp 5 bằng 3/4 số học sinh lớp 4. Hỏi cả 2khối

Khối lớp 4 có nhiều học sinh hơn khối lớp 5 có 60 học sinh số học sinh khối lớp 5 bằng 3/4 số học sinh lớp 4. Hỏi cả 2khối có bao nhiêu học sinh

2 bình luận về “Khối lớp 4 có nhiều học sinh hơn khối lớp 5 có 60 học sinh số học sinh khối lớp 5 bằng 3/4 số học sinh lớp 4. Hỏi cả 2khối”

 1.                          $\text{Bài giải}$
  $\text{Số học sinh khối lớp 5 là:}$
                  $\text{60 : (4 – 3) x 3 = 180 ( học sinh)}$
  $\text{Số học sinh khối 4 là:}$
                  $\text{180 + 60 = 240 ( học sinh)}$
  $\text{Số học sinh của cả 2 khối là:}$
                  $\text{180 + 240 = 420 ( học sinh)}$
                           $\text{Đáp số:420 học sinh}$

  Trả lời
 2. # D
  Ta coi học sinh khối lớp 5 là 3 phần bằng nhau thì số học sinh khối lớp 4 là 4 phần như thế
  Giá trị 1 phần là:
  60 : (4 – 3) = 60 (học sinh)
  Số học sinh khối 5 là:
  60 xx 3 = 180 (học sinh)
  Số học sinh khối 4 là:
  60 xx 4 = 240 (học sinh)
  Cả hai khối có số học sinh là:
  240 + 180 = 420 (học sinh)
                     Đáp số: 420 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận