Một hình vuông có cạnh 16cm.Tính chu vi và diện tích hình vuông đó

Một hình vuông có cạnh 16cm.Tính chu vi và diện tích hình vuông đó

2 bình luận về “Một hình vuông có cạnh 16cm.Tính chu vi và diện tích hình vuông đó”

 1. Chu vi hình vuông đó là:
        16×4=64(cm)
  Diện tích hình vuông đó là:
        16×16=256(cm²)
              Đáp số:64cm
                          256cm²

  Trả lời
 2. Giải đáp:
    CHU VI HÌNH VUÔNG LÀ 64cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                       giải
           chu vi hình vuông là 
              16 x 4 = 64 (cm)
           diện tích hình vuông là 
               16 x 16 = 256 (cm2)
                          đ/s : 64 cm
                                  256 cm2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới