Những số chia hết cho 9 là

Những số chia hết cho 9 là

2 bình luận về “Những số chia hết cho 9 là”

 1. @ChieyewCucCuk
  *** Những số chia hết cho 9 là những số cộng tổng lại bằng số chia hết cho 9
  VD: 99=9+9=18 mà 18:9=2 -> 18 chia hết cho 9
   

  Trả lời
 2. những số chia hết cho 9 là những số cộng lại được tổng chia hết cho 9
   VD : 873 = 8 + 7 + 3 = 18 chia hết cho 9 
          342 = 3+4 +2 = 9 chia hết cho 9 
   chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới