Rút gọn các phân số sau rồi so sánh 18,45 16/20

Rút gọn các phân số sau rồi so sánh 18,45 16/20Viết một bình luận

Câu hỏi mới