Rút gọn các phân số sau rút gọn các phân số sau rồi so sánh 45/55 và 48/88

Rút gọn các phân số sau rút gọn các phân số sau rồi so sánh 45/55 và 48/88Viết một bình luận

Câu hỏi mới