Trong một phép chia có dư, số chia là 59, thước là 135 và số dư là số lớn có thể trong phép chia này. Tìm số bị chia.

Trong một phép chia có dư, số chia là 59, thước là 135 và số dư là số lớn có thể trong phép chia này. Tìm số bị chia.

2 bình luận về “Trong một phép chia có dư, số chia là 59, thước là 135 và số dư là số lớn có thể trong phép chia này. Tìm số bị chia.”

 1.                                Giải:
  Vì là số dư lớn nhất trong phép chia này nên số đó là:
                   59-1=58
  Gọi số bị chia là: x
                   x:59=135 dư 58
                   x=135 xx 59+58
                   x=8023
  Vậy, số bị chia là: 8023
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời
 2. Số dư là : 58
  Vì khi muốn tìm số dư lớn nhất, ta lấy số chia trừ 1.
  Số bị chia là : 59 × 135 + 58 =8023 
  Vì khi muốn tìm số bị chia trong một phép tính có dư, ta lấy thương nhân cho số chia và cộng số dư.
  Xin hay nhất 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới