Quy đồng mẫu số : 5 và 4 cả hai cách nha :)) ____ __ 7

Quy đồng mẫu số : 5 và 4 cả hai cách nha :))
____ __
7 12

2 bình luận về “Quy đồng mẫu số : 5 và 4 cả hai cách nha :)) ____ __ 7”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có :
  5/7=(5xx12)/(7xx12)=60/84
  4/12=(4xx7)/(12xx7)=28/84
  Vậy Quy đồng 5/7 và 4/12 ta được 60/84 và 28/84

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới