so sánh các phân số bằng các cách khác nhau 21/35 và 12/20 35/49 và 40/64 9/11 và 13/15 24/35 và 21/

so sánh các phân số bằng các cách khác nhau
21/35 và 12/20 35/49 và 40/64 9/11 và 13/15
24/35 và 21/7 2424/4848 và 1/2 19/15 và 11/15



Viết một bình luận

Câu hỏi mới