tìm phân số nằm giữa hai phân số 4/7 và 5/7

tìm phân số nằm giữa hai phân số 4/7 và 5/7

2 bình luận về “tìm phân số nằm giữa hai phân số 4/7 và 5/7”

 1. Giải đáp +. Lời giải và giải thích chi tiết:
  + Ta có:
  4/7=(4.2)/(7.2)=8/14
  5/7=(5.2)/(7.2)=10/14
  → Giữa hai phân số 8/14 và 10/14 là phân số 9/14
  hay giữa hai phân số 4/7 và 5/7 là phân số 9/4
  + Ta có:
  4/7=(4.3)/(7.3)=12/21
  5/7=(5.3)/(7.3)=15/21
  → Giữa hai phân số 12/21 và 15/21 là phân số 13/21 và phân số 14/21
  hay giữa hai phân số 4/7 và 5/7 là phân số 13/21 và phân số 14/21
  ⇒ Như vậy ta có thể tìm được rất nhiều phân số giữa hai phân số 4/7 và 5/7
  \color{pink}{\text{Have a good day!}

  Trả lời

Viết một bình luận