tính nhanh 40025 – 25000 : 125: 8

tính nhanh
40025 – 25000 : 125: 8

2 bình luận về “tính nhanh 40025 – 25000 : 125: 8”

 1. Giải đáp: 40000
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. lấy 25000 : 125 trước
  2. có kết quả chia cho 8
  3. có kết quả bước 2 thì lấy 40025 trừ cho kết quả bước 2 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới