Tính thuận tiện 769×85-769×75=?

Tính thuận tiện
769×85-769×75=?

2 bình luận về “Tính thuận tiện 769×85-769×75=?”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới