Từ 10 đến 2000 có bao nhiêu số chẵn chia hết cho 9 ? Giúp mình nha!

Từ 10 đến 2000 có bao nhiêu số chẵn chia hết cho 9 ?
Giúp mình nha!

1 bình luận về “Từ 10 đến 2000 có bao nhiêu số chẵn chia hết cho 9 ? Giúp mình nha!”

 1. Giải
  Các số chẵn chia hết cho 9 luôn chia hết cho 18 vì 2 và 9 không cùng chia hết cho số nào khác 1
  => Từ 10 đến 2000 có các số chẵn chia hết cho 9 là :
  18 ; 36 ; 54 ; 72 ; …. ; 1998
  Từ 10 đến 2000 có số số chẵn chia hết cho 9 là :
  (1998 – 18):18+1 = 111 (số) 
  Đáp số : 111 số 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới