viết số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 2,3,5,9

viết số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 2,3,5,9

2 bình luận về “viết số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 2,3,5,9”

 1. – Số chia hết cả cho 2 và 5 có chữ số tận cùng là: 0
  – Số chia hết cả cho 3 và 9 là số có tổng các chữ số chia hết cho 9
  → Số đó là: 180 ( 1+8=9 và nhỏ nhất )
       Đáp số: 180
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời
 2. Ta có :
  Số \vdots 2 tận cùng =  0 ,  2 ,4 ,6 ,8
  Số \vdots 5 tận cùng = 0,5
  -> Để số \vdots 2 ;5 thì tận cùng = 0
  Ta có có :
  Muốn \vdots 3;9 -> số đó có tổng \vdots 9
  Ta có các cặp số có tổng \vdots 9 :
  @ 1 – 8
  @ 2 – 7
  @ 3 – 6
  @ 4 – 5
  Trong đó cặp số bé nhất là : 1 – 8
  Vậy ta có số sau : 180 \vdots 2 ; 5 ; 3 ; 9 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới